นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายอำเภอรือเสาะ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ พร้อมนำเรือท้องแบน ลำเลียงขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 299 ครัวเรือน จำนวน 1,384 คน

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอรือเสาะ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ที่8 บ้านนาโอน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังตรวจสอบระดับน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบากง หมู่ที่ 6 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน

นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ต่อมาเดินทางต่อไปยัง พื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่3 ซึ่งประสบน้ำท่วมขัง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งทางอำเภอได้นำเรือท้องแบน ลำเลียงขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ในภาพรวมอำเภอรือเสาะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 299 ครัวเรือน จำนวน 1,384 คน ขณะที่บ้านเรือนบางส่วนเสียหาย 7หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ถนน 1 สาย ขณะที่ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้ว

ส่วนระดับน้ำในลุ่มน้ำ 3 สายหลักในจังหวัดนราธิวาส โดยลุ่มน้ำสายบุรี ระดับนำ้ต่ำกว่าตลิ่ง 1.94 เมตร มีแนวโน้มระดับน้ำลดลง ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.12 เมตร เช่นเดียวกับลุ่มน้ำโก-ลก ที่ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 0.10 เมตร ขณะที่แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ renova-kg.com

UFA Slot

Releated