ufabet

Port A Cath หรือเรียกสั้นๆว่า “พอร์ต”

เป็นอุปกรณ์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังของร่างกาย เพื่อใช้ในการนำตัวอย่างเลือด, การให้ยาปฏิชีวนะ ยาเคมีบำบัด 

รวมทั้งสารน้ำและสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่หลอดเลือดดำในร่างกาย พอร์ตสามารถใช้ในการเจาะเลือดหรือการแทงเข็มเพื่อให้ยาได้ประมาณ 2,000 ครั้งต่อพอร์ต โดยเฉลี่ย และสามารถอยู่กับผู้ป่วยได้หลายปีโดยไม่เกิดอันตราย

ลักษณะของพอร์ต

พอร์ต หรือตลับ ให้สารละลายชนิดฝังใต้ผิวหนังทำจากวัสดุทางการแพทย์ที่เข้ากันได้ดี กับเนื้อเยื่อร่างกาย

พอร์ตจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวพอร์ต (Port) และสายพอร์ต (catheter)

ใครบ้างที่ควรได้รับการใส่พอร์ต

ผู้ป่วยที่ควรได้รับการใส่พอร์ต คือ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำเป็นเวลานานหรือบ่อยๆ ซึ่งมักเป็นผู้ป่วยมะเร็ง

  • การให้ยาเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  • การให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
  • การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในระยะยาวแบบไม่ต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
  • การให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่
  • การให้ยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
  • การสแกนแบบคอนทราสต์สูง ในผู้ที่ต้องทำการ CT สแกน

 ทำไมต้องใส่พอร์ต

การใส่พอร์ตจะช่วยลดการแทงเข็มให้ยาซ้ำ ๆ หลายครั้งทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย รวมทั้งช่วยให้การให้ยาทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดเป็นระยะเวลานานผ่านหลอดเลือดดำส่วนปลายที่แขนหรือขาอาจทำให้เกิดเส้นไหม้หลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) ยาเคมีบางชนิดยังมีคุณสมบัติทำลายเนื้อเยื่อเมื่อเกิดรั่วซึมออกจากหลอดเลือด การใส่พอร์ตจะช่วยลดความเจ็บปวดและช่วยให้การให้ยาเคมีบำบัดมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ renova-kg.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated